Međunoćenje - tranzitne destinacije

 

Permani/OpatijaOgulin/Gorski KotarN.P.Plitvička jezeraN.P. Risnjak/Crni LugSplit

Ogulin/Gorski kotar:

Kuća za odmor br.358, 8 soba za odmor za 1-5 osoba
Kuća za odmor br.358
8 soba za odmor za 1-5 osoba

Permani/Opatija:

Kuća za odmor br.301, 1 apartman ili 4 sobe za odmor za 2-12 osoba
Kuća za odmor br.301
1 apartman za 8-12 osoba
ili
4 sobe za odmor za 2-4 osobe

N.P. Plitvička jezera:

Kuća za odmor br.292, 1 apartman i 5 soba za odmor za 2-5 osoba
Kuća za odmor br.292
1 apartman za 2-5 osoba
5 soba za odmor za 2-3 osobe
Kuća za odmor br.293, 2 sobe za odmor za 2 osobe
Kuća za odmor br.293
2 sobe za odmor za 2 osobe
Kuća za odmor br.321, 3 sobe za odmor za 2-3 osobe
Kuća za odmor br.321
3 sobe za odmor za 2-3 osobe
Kuća za odmor br.322, 18 soba za odmor za 2-4 osobe
Kuća za odmor br.322
18 soba za odmor za 2-4 osobe
Kuća za odmor br.333 za 2-5 osoba
Kuća za odmor br.333
1 kuća za odmor za 2-5 osoba
Kuća za odmor br.334 za 2-4 osobe
Kuća za odmor br.334
1 kuća za odmor za 2-4 osobe
Kuća za odmor br.335, 1 apartman i 1 soba za odmor za 2-6 osoba
Kuća za odmor br.335
1 apartman za 4-6 osoba
1 soba za odmor za 2 osobe
 

N.P. Risnjak/Crni Lug:

Kuća za odmor br.421, 1 apartman i 1 soba za 2-6 osoba
Kuća za odmor br.421
1 apartman za 4-6 osoba
1 soba za odmor za 2 osobe
 

Split:

Kuća za odmor br.303, 1 apartman za 2-4 osobe
Kuća za odmor br.303
1 apartman za 2-4 osobe
Kuća za odmor br.470, 3 sobe za 2-4 osobe
Kuća za odmor br.470
3 sobe za odmor za 2-4 osobe
Permani/OpatijaOgulin/Gorski KotarN.P.Plitvička jezeraN.P. Risnjak/Crni LugSplit