Hrvatsko-njemački i njemačko-hrvatski

rječnik

Ovaj jedinstveni besplatni višejezični rječnik nastao je vođen idejom o jednostavnom i lako dostupnom prijevodu riječi i termina s hrvatskog jezika na vodeće svjetske jezike - engleski, njemački, talijanski, francuski i španjolski. Rječnik je koncipiran tako da nakon unošenja željenog termina, istovremeno kao rezultat pretrage dobivate prijevod na sve gore spomenute jezike. Time se uvelike razlikuje od ostalih Internet riječnika čija je uobičajena praksa da istovremeno prikazuju prijevod između najviše dva jezika.
Osim na hrvatskom jeziku, pretraživanje možete vršiti i na ostalim jezicima čime je višejezičnost rječnika ostvarena u punom smislu riječi. Ta mogućnost čini ovaj hrvatsko-njemački i njemačko-hrvatski rječnik posebno zanimljivim i najširem krugu korisnika iz Europe i cijeloga svijeta! U bazi se trenutno nalazi ukupno preko 700.000 riječi i termina, a njihov broj se povećava iz dana u dan.

Početni jezik na kojem se vrši pretraživanje rječnika je hrvatski. Unesite hrvatsku riječ ili pojam i stisnite na "traži":

search by

Ukoliko niste sigurni u kojem se točno obliku nalazi neka riječ, pretragu možete proširiti stavljanjem znaka % ispred, iza ili sa obje strane željenog pojma. Na taj način uvelike proširujete raspon rezultata pretrage, a samim time i vjerojatnost da ćete pronaći željeni prijevod.