Cjenik
Cijena polupansiona (doručak+večera)
po danu
26.09. -
23.05. 
23.05.-27.06. 
05.09.-26.09.
27.06.-04.07.
29.08.-05.09.
04.07.-25.07. 
22.08.-29.08.
25.07. -
22.08.
Odrasla osoba 114 kn 114 kn 114 kn 114 kn 114 kn
Djeca do 12 godina 76 kn 76 kn 76 kn 76 kn 76 kn
Djeca bez usluge 38 kn 38 kn 38 kn 38 kn 38 kn
Ručak 60 kn 60 kn 60 kn 60 kn 60 kn
Doplatak za riblji meni 38 kn 38 kn 38 kn 38 kn 38 kn
Kuća br.2Kuća br.6