Plovidbeni red

Trajekt Otok Rab (Mišnjak) – Jablanac (kopno) 
 
Linija br. Siječanj/
Veljača
Ožujak Travanj/ 
Svibanj
Lipanj Srpanj/
  Kolovoz
Rujan Listopad Studeni/
  Prosinac
Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac
1. 5,45 6,15 5,45 6,15 5,45 6,15 5,00 5,30 4,00 4,30 5,00 5,30 5,45 6,15 5,45 6,15
2. 6,45 7,15 6,45 7,15 6,45 7,15 5,45 6,15 5,00 5,30 5,45 6,15 6,45 7,15 6,45 7,15
3. 7,45 8,15 7,45 8,15 7,45 8,15 6,45 7,15 5,45 6,15 6,45 7,15 7,45 8,15 7,45 8,15
4. 8,45 9,15 8,45 9,15 8,45 9,15 7,45 8,15 6,30 7,00 7,45 8,15 8,45 9,15 8,45 9,15
5. 10,30 11,00 10,30 11,00 10,30 11,00 8,45 9,15 7,30 8,00 8,45 9,15 10,30 11,00 10,30 11,00
6. 12,00 12,30 12,00 12,30 12,00 12,30 10,30 11,00 8,30 9,15 10,30 11,00 12,00 12,30 12,00 12,30
7. 13,00 14,00 13,00 14,00 13,00 14,00 12,00 12,30 9,30 10,00 12,00 12,30 13,00 14,00 13,00 14,00
8. 15,00 15,30 15,00 15,30 15,00 15,30 13,00 14,00 10,00 10,30 13,00 14,00 15,00 15,30 15,00 15,30
9. 16,00 16,30 16,00 16,30 16,00 16,30 14,00 15,00 10,30 11,00 14,00 15,00 16,00 16,30 16,00 16,30
10. 17,30 18,30 17,30 18,30 17,30 18,30 15,00 15,30 11,00 11,30 15,00 15,30 17,30 18,30 17,30 18,30
11. 19,30 20,30 19,30 20,30 19,30 20,00 16,00 16,30 12,00 12,30 16,00 16,30 19,30 20,30 19,30 20,30
12. 21,30 22,00 21,30 22,00 20,30 21,00 17,00 17,30 13,00 13,30 17,00 17,30 21,30 22,00 21,30 22,00
13. 23,30 24,00 23,30 24,00 21,30 22,00 18,00 18,30 14,00 14,30 18,00 18,30 23,30 24,00 23,30 24,00
14.

01. 01.
voze samo 
linije
5-11

23,30 24,00 19,00 19,30 15,00 15,30 19,00 19,30    

25. 12.
voze samo
linije

5, 7 und 9

15. 20,30 21,00 16,00 16,30 20,00 20,30    
16. 21,30 22,00 17,00 17,30 21,30 22,00
17. 23,30 24,00 18,00 18,30 23,30 24,00 23,30 24,00
18. 01. 01. 
operational lines 
5-11 only
    18,30 19,00     25. 12. 
operatinoal lines
5, 7 and 9 only
19. 19,30 20,00
20. 20,30 21,00
21. 21,30 22,00
22. 22,30 23,00
23. 23,30 24,00

Linija
br.

Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac
Januar/
Februar
Mart April/ 
Maj
Juni Juli/ 
August
Septembar Oktobar Novembar/ 
Decembar

   
  Napomena: U slučaju većeg prometa u ljetnim mjesecima, trajekti plove i van reda plovidbe. Vrijeme prijevoza iznosi otp. 15 min. Karte za trajekt kupite prije ukrcaja u kiosku, najbolje odmah i za povratak.


 

CJENIK Jablanac-Rab  

(Stanje 2009., bez promjena)

Kategorija

Osnovna tarifa
(01.10.-31.05.)

Sezonska tarifa
(01.06.-30.09.)

Osoba
13 kn
1,70 €
15 kn
2,00 €
Biciklo
13 kn
1,70 €
15 kn
2,00 €
Motor
25 kn
3,30 €
30 kn
4,00 €
Motor s prikolicom, quad
37 kn
4,90 €
42 kn
5,50 €
Prikolica < 3 m
45 kn
5,90 €
50 kn
6,60 €
Prikolica < 5 m
79 kn
10,40 €
105 kn
13,90 €
Prikolica > 5 m
127 kn
16,70 €
150 kn
19,80 €
Auto < 5 m dužine i 2 m visine
79 kn
10,40 €
105 kn
13,90 €
Auto ili kombi > 5 m dužine i 2 m visine
127 kn
16,70 €
150 kn
19,80 €
Kamp prikolica, kamper, brodska prikolica < 5 m
140 kn
18,40 €
150 kn
18,80 €
Kamp prikolica, kamper, brodska prikolica < 7 m
160 kn
21,00 €
200 kn
26,40 €
Kamp prikolica, kamper, brodska prikolica > 7 m
200 kn
26,30 €
240 kn
31,60 €
Bus 10 - 17 sjedala
280 kn
36,80 €
300 kn
39,50 €
Bus 18 - 33 sjedala
350 kn
46,00 €
380 kn
50,00 €
Bus 34 - 54 sjedala
600 kn
78,90 €
620 kn
81,60 €
Bus na kat ili bus > 54 sjedala
650 kn
85,50 €
670 kn
88,20 €
Kamion < 3 t
130 kn
17,10 €
150 kn
19,80 €
Kamion < 4 t
140 kn
18,40 €
155 kn
20,40 €
Kamion < 5 t
170 kn
22,40 €
190 kn
25,00 €
Kamion > 6 t
37 kn po t
4,90 € pro t
39 kn po t
5,20 € po t

Djeca do 7 godina, vozač auta, biciklista, morotista, vozač busa, pratitelj busa i putnici u busu, vozač i suvozač kamiona besplatno. Trajekt: otok Rab (Lopar)- otok Krk (Valbiska)

Ne preporučujemo ovu liniju (nije ništa brže, dugo se čeka, malo linija tijekom dana, visoke cijene).
PON UTO, SRI, ČET, SUB PET NED+BD NED+BD PET UTO, SRI, ČET, SUB PON
Lopar Lopar Lopar Lopar   Valbiska Valbiska Valbiska Valbiska
06.00 06.00 06.00 06.00   7.45 7.45 7.45 7.45
09.45 09.45 09.45 09.45   11.45 11.45 11.45 11.45
14.00 14.00 14.00 14.00   16.00 16.00 16.00 16.00
18.30 18.30 18.30 18.30   20.30 20.30 20.30 21.00
 • Trajekt vozi 1 sat i 30 minuta

Kategorije

Osnovna tarifa
(01.10.-31.05.)

Sezonska tarifa
(01.06.-30.09.)

Osoba
31 kn
4,10 €
37 kn
4,90 €
Biciklo
36 kn
4,70 €
43 kn
5,70 €
Motor
60 kn
7,90 €
72 kn
9,50 €
Motor s prikolicom, quad
120 kn
15,80 €
140 kn
18,50 €
Prikolica < 3 m
94 kn
12,40 €
113 kn
14,90 €
Prikolica, kamp prikolica, kamper, brodska prikolica < 5 m
300 kn
39,50 €
360 kn
47,40 €
Prikolica, kamp prikolica, kamper, brodska prikolica < 7 m
351 kn
46,20 €
425 kn
56,00 €
Prikolica, kamp prikolica, kamper, brodska prikolica > 7 m
463 kn
60,90 €
556 kn
73,20 €
Auto < 5 m dužine i 2 m visine
140 kn
18,40 €
225 kn
29,60 €
Auto ili Kombi > 5 m dužine i 2 m visine
180 kn
23,70 €
290 kn
38,20 €
Bus 10 - 33 sjedala
930 kn
122,40 €
1.110 kn
146,10 €
Bus 34 - 54 sjedala
1.550 kn
203,90 €
1.850 kn
243,50 €
Bus na kat ili bus > 54 sjedala
2.015 kn
265,10 €
2.300 kn
302,70 €
Kamion < 3 t
147 kn
19,30 €
177 kn
23,30 €
Kamion < 4 t
196 kn
25,80 €
236 kn
31,10 €
Kamion < 5 t
245 kn
32,20 €
295 kn
38,90 €
Kamion > 6 t
49 kn po t
6,50 € po t
59 kn po t
7,80 € po t

Djeca do 3 godina, vozač busa i putnici u busu, vozač kamiona besplatno.


 

Katamaran

Rijeka - Grad Rab (otok Rab) - Novalja (otok Pag)
 

01.10.-30.05.

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB+BD NED PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB+BD NED
06.00 09.00 Novalja 17.00 17.30
06.45 09.45 Rab 16.15 16.45
08.30 11.30 Rijeka 14.30 15.00

01.06.-30.09.

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB+BD NED PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB+BD NED
06.00 09.00 Novalja 19.30 19.30
06.45 09.45 Rab 18.45 18.45
08.30 11.30 Rijeka 17.00 17.00
 • BD=Blagdan. Katamaran NE PLOVI 25.12. i 01.01.
 • Cijene:
  • povlaštena cijena: Rab-Rijeka 40,00 kn, Rab-Novalja 35,00 kn
  • sezonska cijena: Rab-Rijeka 60,00 kn, Rab-Novalja 45,00 kn
  • vansezonska cijena: Rab-Rijeka 50,00 kn, Rab-Novalja 40,00 kn
 • Djeca do 3 god. ako ne koriste vlastito sjedalo besplatno
 • Besplatna prtljaga: 20 kg
 • Kućni ljubimci samo uz najavu (rezervaciju boksova) 
 • Bicikla nisu dozvoljena 
 • Rezervacija karata nije moguća