dm-media

 
Online obrazac za predbilježbu

dm-media WebMarketing & Tourism

Prodaja:
sales@dmmedia.com


Osobni podaci

  Ime, prezime:           
  Telefon:                
  Fax:                    
  Email :                 
  (Fax ili Email neophodan. Na upite bez tih podataka nemožemo odgovoriti)
  Poduzeće (agencija):    
  Homepage, ako postoji:  
  
  Adresa:   
                          
   

Podaci o izletu

  Izlet:                  
  
  
  
  Termin godišnjeg odmora:
  Od (dan dolaska):       
  do (dan odlaska):       
  
  Ukupan broj osoba:      
  Odraslih:               
  Djece 0-7 godina:       
  Djece 7-12 godina:      
  Djece 12-18 godine:     
  
  

Povratne obavijesti

  Kako ste nas 
        pronašli?:        
                            (molimo unesite pretraživač, ključnu riječ...)
  Napomena: